Landbouwregeling

Landbouwregeling is per 1-1-2018 afgeschaft. Wij brengen per 1-1-2018 Btw in rekening. Hierdoor zijn de prijzen gewijzigd. Zie ook onze alg. leveringsvoorwaarden.

De prijzen zijn particulierenprijzen incl. Btw. Voor gemeentes en hoveniers is er een prijslijst op aanvraag.

 

Voor wie is de landbouwregeling

De landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer, hoeft geen btw in rekening te brengen en hoeft geen btw-administratie bij te houden. Dit noemen we de landbouwregeling.

Welke goederen en diensten?

De landbouwregeling is van toepassing op de volgende goederen en diensten:

  • agrarische goederen die u zelf hebt geproduceerd of geteeld
  • agrarische diensten die u levert aan andere agrariërs met uw normale bedrijfsmiddelen en personeel, Bijvoorbeeld het bewerken van grond, inzaaien, maaien, oogsten
  • de verkoop van gebruikte bedrijfsmiddelen (roerend en onroerend) en andere in het bedrijf gebruikte goederen

Wanneer kunt u als klant, landbouwforfait als btw aftrekken?

  • Alleen zakelijke klanten. Wanneer u zelf in de btw-regeling zit en u zelf btw moet afdragen aan de fiscus.
    Dit geldt dus niet wanneer u zelf ook van de landbouwregeling gebruik maakt, wanneer u particulier bent, of wanneer uw organisatie niet btw-plichtig is.
  • Over vrijgestelde landbouwproducten betaalt u geen btw. U mag toch 5,4% van de aankoopprijs als btw aftrekken wanneer u van de landbouwer een ondertekende landbouwverklaring hebt ontvangen.

 

voorbeeld