10100
A1 Akkerbloemenmengsel 1-jarig

Omschrijving: Een kleurrijk, 1-jarig mengsel, bestaande uit 1-jarige kruiden, voor een zonnige plek.
Toepassing: Akker, tuin en park op open en bewerkte grond.
Levensduur: 1-jarig
Bloeitijd: mei tot sept
Hoogte: 10-100cm
Grondsoort: zandig tot kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: half maart tot half juni en aug. tot okt
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Geschikt om te combineren met een graslandmengsel.

Prijs per 10 gram: € 3.50
Prijs per 100 gram: € 17.10
Prijs per kg: € 111.00

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.