13800
Bij1.2 Bijenmengsel 1-jarig inheems

Omschrijving: Kleurrijk mengsel voor een bijenrijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor akkerranden en bloemenweides, tuinen en parken.
Levensduur: 1-jarig
Bloeitijd: juni tot sept
Hoogte: 40 tot 120cm
Grondsoort: zand, lichte klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig droog
Licht: zon
Zaaitijd: half maart tot half juni en aug tot begin oktober
Zaaidichtheid: Gemiddeld 100g/100m2.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, hommels, andere insecten

Prijs per 10 gram: € 3,75
Prijs per 100 gram: € 23,63
Prijs per kg: € 153,58

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.