10900
Bo1 Bosranden en onderbegroeiingsmengsel

Omschrijving: Mengsel voor een licht / half beschaduwde plek, om te combineren met bomen en struiken. Voor een iets ruigere begroeiing en bevat meer hogere soorten dan Bo2.
Bloemrijk mengsel met 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Toepassing: Bosranden en onderbegroeiing.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 30 tot 120cm
Grondsoort: zavel, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: matig vochtig
Licht: halfschaduw
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.

Prijs per 10 gram: € 7,05
Prijs per 100 gram: € 44,42
Prijs per kg: € 288,70

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.