11500
S1 Snijbloemenmengsel

Omschrijving: Bloemrijk mengsel bevat 1, 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend resultaat.
Volop bloei vanaf het 1e jaar.
Toepassing: Bloemen en plukweide voor binnen de bebouwde kom.
Bestaat uit plantensoorten die geschikt zijn als snijbloem.
Levensduur: meerjarig
Bloeitijd: april tot okt
Hoogte: 40-120cm
Grondsoort: lichte zavel tot kleigrond
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot vochtig
Licht: zon
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld 100g/100m2.
Bijzonderheden: Bevat niet algemeen voorkomende soorten. Bloemenmengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.
Dit mengsel bevat een aantal niet inheemse soorten.

Prijs per 10 gram: € 6.05
Prijs per 100 gram: € 37.70
Prijs per kg: € 245.00

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.