12400
Bij3 Bijenmengsel inheems meerjarig

Omschrijving: Kleurrijk mengsel voor niet te zware gronden, met meerjarige, inheemse soorten voor een langdurend resultaat. Bloeit volop na een ontwikkelingsperiode van 1 seizoen.
Voor een duurzame bijvriendelijke omgeving.
Toepassing: Algemeen toepasbaar mengsel voor bermen en bloemenweides, tuinen en parken.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 40 tot 120cm
Grondsoort: zand, leem, lichte zavel, zavel, lichte klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig droog
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: Gemiddeld 1g/1m2.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op aantrekkelijkheid voor insecten.
Heeft u (zware) kleigrond? Kijk dan naar ons meerjarig bijenmengsel voor zware kleigrond Bij4.
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, hommels, andere insecten

Prijs per 10 gram: € 7,45
Prijs per 100 gram: € 46,94
Prijs per kg: € 305,08

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.