13200
Bg2 Mengsel voor tijdelijk natuur

Omschrijving: Zeer kleurrijk mengsel met 1 en 2-jarige en kortlevende, ruderale soorten speciaal geschikt voor tijdelijke natuur.
Toepassing: Terreinen die een kort aantal jaren braakliggen.
 
Levensduur: 2- tot 4-jarig
Bloeitijd: mei tot sept
Hoogte: 40-150cm
Grondsoort: alle grondsoorten
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: mrt tot okt
Zaaidichtheid: Zaaidichtheid gemiddeld 100g/100m2
Beheer: In het 3e jaar licht grondbewerking en evt. bij zaaien met 1-jarigen.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties.

Prijs per 10 gram: € 4.15
Prijs per 100 gram: € 25.95
Prijs per kg: € 168.50

Zie ook de volgende pagina's voor meer informatie over zaaiïnstructies en onderhoud en beheer.