Galium palustre / Moeraswalstro

Familie: Rubiaceae / Sterbladigenfamilie
Omschrijving: Groeit op grazige, natte of onder waterstaande, grond aan waterkanten, in beken, en sloten, rietlanden, lichte moerasbossen, duinvalleien, drassige graslanden en in vennen.
Hoogte: 40 tot 60cm
Kleur: wit
Bloeitijd: mei-sept
Levensduur: meerjarig
Voedselrijkdom: voedselrijk
Vochtigheid: nat
Licht: zon
Bijzonderheden: op aanvraag
    
* Niet leverbaar