Potentilla recta / Rechte ganzerik

Familie: Rosaceae of rozenfamilie
Omschrijving: Plant met rechtopstaande, dicht behaarde stengels die bovenaan zijn vertakt, groeit vanuit een wortelstok. De handvormige, 5 of 7-tallige bladeren zijn grof getand tot veerspletig, grijsachtig of aan beide kanten groen en vaak lang behaard.
Bloemen zijn subtiel geel van kleur en staan in een breed, los, onopvallend bebladerd bijscherm.
Hoogte: 30 tot 70cm
Kleur: geel
Bloeitijd: juni-aug
Levensduur: meerjarig of vast
Grondsoort: zand, en stenige plaatsen.
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: droog
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Ruderale plaatsen, (voedselrijke) ruigten, heide, (schrale) bermen, zandige dijken, grasland (grazige, maar vrij open terreinen), bosranden, akkers (akkerranden), langs spoorwegen, haventerreinen, mijnterreinen, afgravingen (kiezelgroeven), braakliggende grond en omgewerkte grond.
Verspreiding: Voor het eerst gevonden in 1868 bij Maastricht. Vrij zeldzaam in een groot deel van het land.
1000 zaden gewicht: 0,33
Zaden per gram: 3.030
Zaaiinstructies: Zaad kiemt redelijk snel en redelijk gelijkmatig. Gelijkmatig vochtig houden (niet nat) bij ca. +20°C. Het zaad slechts zeer dun afdekken, niet dikker dan het zaad dik is, maar licht aandrukken. Na de kieming koeler houden.
Insectenplant: Ja - wilde bijen, honingbijen, hommels, Drachtplant.
Bijzonderheden: Ingeburgerd in de 19e eeuw.
Prijs per gram: € 3,00
Prijs per 10 gram: € 9,97  


Rechte ganzerik is te vinden bij de volgende mengsels: