Viola tricolor / Driekleurig viooltje

Familie: Violaceae / Viooltjesfamilie
Omschrijving: Een vrolijk en uitbundig bloeiend plantje met zoals de naam aangeeft 3 kleuren, maar soms ook overwegend 2 kleuren.
Hoogte: 20 tot 40cm
Kleur: wit, geel, paars
Bloeitijd: april-okt
Levensduur: 1-jarig
Grondsoort: zand, leem
Kalkhoudend: kalkarm, neutraal
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Vochtigheid: droog
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Akkers (graanakkers, kalkarme akkers en akkerranden), bermen (open plekken), braakliggende grond, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), plantsoenen en grasland (open plekken in zandig riviergrasland en langs zandige sloten en greppels).
Verspreiding: Plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.
1000 zaden gewicht: 0,51
Zaden per gram: 1.960
Zaaiinstructies: Zaad kiemt snel. Gelijkmatig vochtig houden (niet nat) bij ca. +20°C. Het zaad slechts zeer dun afdekken, fijn zaad echter niet afdekken, maar licht aandrukken. Na de
kieming koeler houden.
Vlinderplant: Ja - waardplant, nectarplant
Insectenplant: Ja - honingbijen, hommels
Medicinale plant: Medicinale plant.
Eetbaar: Theekruid en keukenkruid (bloemetjes).
Prijs per gram: € 3,00   
* Niet leverbaar


Driekleurig viooltje is te vinden bij de volgende mengsels: