Geranium pyrenaicum / Bermooivaarsbek

Familie: Geraniaceae / Ooievaarsbekfamilie
Omschrijving: Een langbloeiende plant, die in de winter groen blijft. Naar boven toe heeft de plant een toenemend aantal klierharen. Bladeren zijn ½-2/3 ingesneden. Kroonbladen zijn 2-spletig. Steunblaadjes zijn smal driehoekig.
Hoogte: 20 tot 60cm
Kleur: roze, tot paarsrood, zelden wit.
Bloeitijd: mei-okt (herfst)
Levensduur: 2-jarig, meerjarig of vast
Grondsoort: zand, zavel, lichte klei, klei, löss.
pH (zuurgraad: neutraal, basisch
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: matig droog, matig vochtig, vochtig
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Bermen, rivierdijken, langs spoorwegen (spoordijken), heggen en struwelen, ruderale plaatsen, omgewerkte grond, braakliggende grond, akkers en ruigten.
Verspreiding: Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, het rivierengebied, de kustprovincies en in stedelijke omgeving. Elders zeer zeldzaam. Niet op de Waddeneilanden.
1000 zaden gewicht: 2,60
Zaden per gram: 384
Zaaiinstructies: Zaad kiemt onregelmatig gedurende een langere kiemperiode. Temperaturen onder +5°C hebben een gunstige invloed op de kieming. Het zaaisel daarom niet te vroeg wegdoen. Zorg voor een gelijkmatige vochtigheid en voorkom een directe instraling van zonlicht.
Insectenplant: Ja - wilde bijen, hommels, Drachtplant.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk uit Zuid-Europa, ingeburgerd in de 19 eeuw.
Prijs per gram: € 3,74
Prijs per 10 gram: € 19,95