Papaver dubium / Bleke klaproos

Familie: Papaveraceae / Papaverfamilie
Omschrijving: De bleke klaproos is een rechtopstaande plant met vrolijke (oranje) bleekrode, alleen staande bloemen.
De bladeren zijn grijsgroen, langwerpige tot eironde, dubbel veerdelig met meestal smalle, gave of weinig gekartelde slippen. Er is geen duidelijke eindlob.
De knotsvormige doosvruchten zijn kaal en drie tot vier keer zo lang als breed.
Hoogte: 20 tot 60cm
Kleur: oranje, rood, bleekrood
Bloeitijd: mei-aug
Levensduur: 1-jarig
Grondsoort: zand, leem, zavel, lichte klei
Kalkhoudend: kalkarm, neutraal
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, matig vochtig
Licht: zon
Natuurlijke standplaats: Akkers (graanakkers en akkerranden), bermen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, ruderale plaatsen, puin, zeeduinen (ruderale plaatsen), omgewerkte grond en braakliggende grond.
Verspreiding: Vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordoosten van het land, op de Veluwe en in Flevoland.
1000 zaden gewicht: 0,11
Zaden per gram: 9.090
Zaaitijd: half aug. tot begin okt en maart tot half juni
Zaaiinstructies: Het zaad kan onregelmatig kiemen gedurende een langere kiemperiode. Temperaturen onder +5°C kunnen een gunstige invloed op de kieming hebben. Het
zaaisel daarom niet te vroeg wegdoen.
Insectenplant: Ja - hommels, zweefvliegen, drachtplant
Bijzonderheden: Plant bevat melksap dat giftig is.
Bleke klaproos verschilt van Grote klaproos door o.a. de verschillende beharing op de bloemstelen, het kleinere aantal stempelstralen, het verschil in lengte-breedteverhouding van de doosvrucht en doordat de bladeren geen uitgetrokken eindslip hebben.
Prijs per gram: € 3,00
Prijs per 10 gram: € 4,57