Cynoglossum officinale / Veldhondstong

(voorheen: Veldhondstong)
Familie: Boraginaceae / Ruwbladigenfamilie
Omschrijving: Plant is grijsachtig en kort behaard. Bladeren zijn langwerpig tot lancetvormig, hoger zittende bladeren  zijn halfstengelomvattend.
Groeit op open plekken, op duinhellingen en in struikgewas, op dijkhellingen en in ruigten op kalk.
Hoogte: 60 tot 80cm
Kleur: rood, bruinrood, verkleurend naar vuilpaars
Bloeitijd: mei-juli
Levensduur: 2-jarig
Grondsoort: zand tot lichte zavel, stikstofrijk
Kalkhoudend: kalkrijk
Voedselrijkdom: matig voedselarm tot matig voedselrijk
Vochtigheid: droog
Licht: zon tot halfschaduw
Natuurlijke standplaats: Dijken, ruigten (kalkrijke ruigten), grasland, bosranden, struwelen en zeeduinen
Verspreiding: Vrij algemeen in de duinen, noordelijk tot op Texel en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, Zeeland, Gelderland, Utrecht en in het rivierengebied.
1000 zaden gewicht: 23,00
Zaden per gram: 43
Zaaiinstructies: Zaad kiemt onregelmatig gedurende een langere kiemperiode. Temperaturen onder +5°C hebben een gunstige invloed op de kieming. Het zaaisel daarom niet te vroeg wegdoen. Zorg voor een gelijkmatige vochtigheid en voorkom een directe instraling van zonlicht.
Vlinderplant: Ja - nectarplant
Insectenplant: Ja - hommels
Medicinale plant: Geneeskrachtige plant.
Prijs per gram: € 3,00
Prijs per 10 gram: € 4,19
Prijs per 100 gram: € 24,32 


Veldhondstong is te vinden bij de volgende mengsels: