Wat is de Bolderik?

Kwekerij De Bolderik is gespecialiseerd is in de productie en verwerking van inheemse bloemzaden kruidachtige gewassen t.b.v. natuurontwikkeling.

De Bolderik bestaat al sinds ca. 1987 in Noord-Holland en heeft tot 2002 als toeleveringsbedrijf, alleen voor Cruydt-Hoeck, bloemzaden geproduceerd voor mengsels voor tal van projecten in Nederland. Sindsdien levert De Bolderik zelf meer dan 250 soorten wild bloemenzaden en ca. 30 bloemzaadmengsels voor allerlei toepassingen.

Door leverantie grotendeels van eigen kwekerij kan soortechtheid van de zaden beter worden gewaarborgd. Ook kan hierdoor De Bolderik tegen scherpe prijzen leveren.

De Bolderik heeft kennis en ervaring op het gebied van inheemse flora, natuurlijk groenbeheer en productie en verwerking van zaden. We bieden naast advisering tevens de mogelijkheid tot projectbegeleiding.

Uit praktijkervaring is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt met pure bloemzaadmengsels, zonder toevoegingen van graszaden en / of vulstoffen. Aan onze mengsels zijn ze dan ook niet toegevoegd. Deze zijn indien gewenst, door de gebruiker zelf toe te voegen. Laagproductieve grassen zijn apart verkrijgbaar.

De zaadmengsels zijn tenzij anders aangegeven, algemeen toepasbaar in Nederland, doordat bij de samenstelling is uitgegaan van algemeen voorkomende soorten. Meer specifieke, zeldzamere soorten kunnen, afhankelijk van de locatie (in tuinen en urbane omgeving) worden toegevoegd.

Foto's van de kwekerij