Voorbereiding van de grond voor wilde bloemenzaden

Zaai instructie algemeen.

Voorbereidingen voor het inzaaien van bloemenweides en wilde bloemenzaden.

Verwijderen van aanwezige begroeiing en het bewerken van de bodem.
Eerst begin je de grond te bewerken, deze moet vrij gemaakt worden van gras en overige begroeiing. Wortelonkruiden zoals kweekgras, zuring en akkerdistel worden verwijderd, de rest wordt afgemaaid en ondergespit. Bij grotere terreinen loont het al gauw om dit door een loonbedrijf te laten doen.
Het beste is om uit te gaan van de aanwezige bodem. Dus niet de bodem aanpassen aan de beplanting, maar de beplanting aanpassen aan de bodem.
Wij proberen de bodem zo min mogelijk te verstoren, maar als gekozen wordt voor het verwijderen van een voedselrijke bodemlaag waarbij deze ergens anders word gebruikt, is verdere grondbewerking na het afgraven met een kraan niet meer nodig voor het inzaaien.
Probeer kleine hoogteverschillen te maken net als overgangen tussen voedselrijkere en voedselarme delen van het terrein, waarbij de voedselarmere grond boven komt te liggen.

Vervolg bewerking en valskiembedmethode.
Na enige tijd kun je de grond opnieuw bewerken en zaai klaar maken. Met de hand doe je dit het best met een hark, machinaal met een rotorkopeg. Deze bewerkingen zijn vergelijkbaar met de aanleg van een grasveld of weide.
Als er veel zaden van ongewenste 1-jarige soorten zijn, kun je de grond enige keren oppervlakkig bewerken met een schoffel (2-3 cm)of rotorkopeg. Dit staat bekend als het "vals kiembed methode" en geeft de(bloem)-zaden die gezaaid worden een betere uitgangspositie.

Zaai periode voor mengsels en losse soorten.
De beste zaaiperiode is in augustus tot november, in deze periode vallen de rijpe zaden van nature uit de planten. Bovendien is in deze tijd de bodem opgewarmd en regent het in deze periode wat vaker dan in het voorjaar, waardoor de bodem vochtiger is. Veelal word toch in het voorjaar ingezaaid in verband met de aanleg/oplevering van de grond. Vanaf maart -april tot juni kunnen 1-jarigen gezaaid worden. 2jarigen, vaste mengsels en losse soorten kunnen het hele groeiseizoen door gezaaid worden.

Het zaaien.
Voor een goede regelmatige verspreiding is het mogelijk het zaad te mengen (1 op1 volume) met zand (voor grotere hoeveelheden al gauw erg zwaar) of tarwebloem of Brinta.
Het zand moet zo vochtig zijn dat het net aan het zaad vast plakt. Als het te nat is plakt alles aan elkaar en als het te droog is kunnen het zaad en het zand alsnog scheiden.

Handmatig zaaien.
Het zaad kan meestal het beste breedwerpig met de hand uitgestrooid worden. Zeer dun zaaien (1 gram per m2) is meestal voldoende.
Verdeel de zaden in meerdere porties om niet halverwege zonder zaad te zitten en zaai zowel in de lengte als (haaks daarop) in de breedte. Zie ook op de tekening.
Voor het inzaaien van grotere percelen kan het handig zijn om vooraf zaaibanen te markeren met stokjes voor de oriëntatie.
Na inzaai kunt u het zaad oppervlakkig inharken met een grove hark en licht aandrukken met een grasrol om een goed contact te krijgen tussen zaad en grond. Vaak is stevig aandrukken al voldoende.

Machinaal inzaaien.
Voor het inzaaien van grotere percelen kan het handig zijn om vooraf zaaibanen te markeren met stokjes voor de oriëntatie. Machinaal zaaien kan alleen met daarvoor geschikte machines.
Voor hydroseeding wat gebruikt wordt bij dijken, taluds en erosie gevoelige terreinen verwijzen we u graag naar bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd.

Verdere instructie voor het zaaien is bij de afzonderlijke mengsels of losse soorten te vinden.

Zaai niet dieper dan de zaaddikte!